Tammisaaren punavankimuistomerkin Hoitoyhdistys - Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry

En egen skötselförening bildades 2010 för de röda fångarnas massgrav, Finlands största massgrav, i Dragsvik, Ekenäs. För skötseln av massgraven och minnesmärket har Ekenäs stad (numera Raseborg) och FBF (Folkets Bildningsfond) tillsammans med en medborgar-kommitté svarat. Före det sköttes Medborgarkommitens och FBF:s nuvarande uppgifter av Entiset punakaartilaiset ry som också lät resa det ursprungliga minnesmärket 1951. Medborgarkommittén igen har bestått av frivilliga som i huvudsak samlats kring FFC Västra Nylands Fackliga Platsorganisation till en frivilliggrupp, som sedan medlet av 1980-talet enda till 2008 anordnat medelsanskaffning samt skött om bl a de stora minnesevenemangen samt större bygg- och underhållsarbeten.

Under sommaren 2010 bildades en förening vid namn Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys / Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry. Bildandet av föreningen gör det lättare att handla systematiskt samt att planera gravarnas skötsel på sikt i framtiden. Skötselföreningens första styrelse bildades av medlemmar från medborgarkommittén. Det första egentliga årsmötet hölls under våren 2011.

I minnesmärkets närhet har byggts ett skilt info-centrum, vilket har varit välbesökt speciellt på sommaren. Det är också möjligt att ordna av föreningens medlemmar guidade besök till minnesmärket. (Se hemsidan Minnesmärket / Guidning och kontaktuppgifter).

Man kan ansluta sig till skötselföreningen via Anslut dej som medlem på denna hemsida. Medlemsavgiften och en eventuell frivillig understödsavgift kan inbetalas till skötselföreningens konto Aktia FI68 40550010809883. Namn och adress bör uppges.

Skötselföreningens ordförande 

oksanen.kirsi@outlook.com 

tel 050 383 0251

Skötselföreningens sekreterare

harry.yltava@gmail.com 

tel 050 548 0031

Skötselföreningens kassör

kaisa.koskinen@tilikoskinen.fi 

tel 09 726 2200