Förening för massgraven i Ekenäs har bildats.

10.1.2011

Förening för massgraven i Ekenäs har bildats.

En egen skötselförening för de röda fångarnas massgrav, Finlands största massgrav, i Ekenäs har bildats.

För skötseln av massgraven och minnesmärket har Ekenäs stad (numera Raseborg) och KSR (Folkets Bildningsfond) tillsammans med en medborgar-kommitté svarat. Medborgarkommittén har bestått av frivilliga som i huvudsak samlats kring FFC Västra Nylands Fackliga Platsorganisation till en frivilliggrupp, som under ett antal år har anordnat medelsanskaffning samt skött om bl a de stora minnesevenemangen samt större bygg- och underhållsarbeten.

Under sommaren bildades en förening vid namn Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys / Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry. Bildandet av föreningen gör det lättare att handla systematiskt samt att planera gravarnas skötsel på sikt i framtiden. Skötselföreningens första styrelse bildades av medlemmar från medborgarkommittén. Det första egentliga årsmötet hölls under våren 2011.

I minnesmärkets närhet har byggts ett skilt info-centrum, vilket har varit välbesökt speciellt på sommaren. Det är också möjligt att ordna av föreningsmedlemmarna guidade besök till minnesmärket. (Se Minnesmärket / Guidning och kontakuppgifter).

Man kan ansluta sig till skötselföreningen via Anslut dej som medlem på denna hemsida. En frivillig understödsavgift kan ges via skötselföreningens konto Aktia 405500-1809883. Namn och adress bör uppges.

Skötselföreningens ordförande   pentti.broman@eloterm.fi tel 040-5008439
Skötselföreningens sekreterare  bengt.lindholm@pp.inet.fi tel 050 5825325
Skötselföreningens kassör          leena_ruusunen@hotmail.fi tel 040 5225882