Seminariet Vägen till Ekenäs minnesseminarium 9.6 2018

11.6.2018

Talen som hölls vid seminariet 9.6 2018 kan läsas nedan. Seminariet hölls på grund av att att 100 år gått sedan de rödas fångläger i Ekenäs.

Bilagor