Minnestalet vid evenemanget Vägen till Ekenäs 9.6.2018

11.6.2018

Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens tal vid minnesevenemanget Vägen till Ekenäs 100 år. Evenemanget hölls till minnet av att 100 år gått sedan de rödas fångläger i Ekenäs 1918. Talet i filen nedan.

Bilagor