Föreningens årsmöte 25.3 i Ekenäs ÄR INHIBERAT

18.2.2020

Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs årsmöte 25.3.2020 ÄR INHIBERAT i enlighet med statsrådets beslut om sammankomster med över 10 deltagare. Ny tidpunkt meddelas genast då situationen tillåter.