Frivilliga understödsavgifter kan inbetalas via skötselföreningens konto Aktia FI68 40550010809883. Uppge namn och adress samt referensnummer 201540.

 

MEDLEMSAVGIFTER OCH BETALNINGSREFERENSER

 
Betalningsart           Referensnummer     Årsavgift €
Ny medlemsskap Fortsatt medlemsskap
Personmedlem     20174         20187          10
Samfundsmedlem under 50 medlemmar     20174         20187          15
Samfundsmedlem 50 - 150 medlemmar     20174         20187          25
Samfundsmedlem över 150 medlemmar     20174         20187          35
    
Understödsmedlem    20190Valbar summa

 

Medlemsavgiften kan inbetalas med hjälp av uppgifterna på inbetalningskorten för medlemsavgifter till vänster på sidan.

När du betalar din medlemsavgift för första gången efter att du anslutit dej som medlem använder du uppgifterna i blanketten Medlemsavgift Ny medlem. OBS Kom ihåg referensnumret.

Gamla medlemmar, vilka redan tidigare betalat medlemsavgift, använder sej av uppgifterna i blanketten Medlemsavgift Fortsatt medlemskap. OBS Kom ihåg referensnumret.

Vid behov kan du printa blanketterna.

Anslut dej som medlem

*
*
*
*
*
*

* Fält markerade med en asterisk är obligatoriska.

PDF-tiedostoBankgiro ny_2017_Sve.pdf (1.9 MB)
Bankgiroblankett för nya medlemmar
PDF-tiedostoBankgiro forts_2018_Sve.pdf (748 kB)
Bankgiro för betalning av fortsatt medlemskap
PDF-tiedostoBankgiro_underst 2017_sve.pdf (1.9 MB)
Betalningsblankett för understödsmedlem