Anslut dej som medlem

E-mail fungerar också som användarnamn

Anhöriga i Ekenäs grav
Stadgar

* Fält markerade med en asterisk är obligatoriska

Frivilliga understödsavgifter kan inbetalas via skötselföreningens konto Aktia FI68 40550010809883. Uppge namn och adress samt referensnummer 201540.



MEDLEMSAVGIFTER OCH BETALNINGSREFERENSER


Betalningsart           Referensnummer     Årsavgift €
Ny medlemsskap Fortsatt medlemsskap
Personmedlem     20174         20187          10
Samfundsmedlem under 50 medlemmar     20174         20187          15
Samfundsmedlem 50 - 150 medlemmar     20174         20187          25
Samfundsmedlem över 150 medlemmar     20174         20187          35




Understödsmedlem    20190Valbar summa