Kontaktuppgifter

Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs

Styrelseledamöter 2022

Namn                                                           e-mail 

Kirsi Oksanen (ordf)                           oksanen.kirsi@outlook.com               

050 3830251             

Lea Väänänen (viceordf)                  leavaan@gmail.com

045 876 3997

Harry Yltävä (sekr)                              harry.yltava@gmail.com 

050 548 0031

Esko Grekelä                                          esko.grekela@gmail.com

050 563 5165

Veikko Kauppinen                               veikkokauppinen52@gmail.com

0400 419 107

Henrik Helenius                                   helenius.henrik@gmail.com 

040 707 1084 

Jouni Gustafsson                                  jouni.gustafsson@sdp.fi 

0400 805 394

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kaisa Koskinen kassör

kaisa.koskinen@tilikoskinen.fi 

09 726 2200

Rva K.A. Koskisen tili- ja toimistopalvelu Oy

Töölönkatu 27 A 10, 00260 Helsinki

-------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsens suppleanter

Roy Hellén                                                   roy.hellen@pp.inet.fi

0400 838 236

Nina Wessberg                                         nina.wessberg@teollisuusliitto.fi

040 674 3891 

Jukka Ahokas                                             jukka_ahokas@hotmail.com 

041 501 2217

Bengt Lindholm                                        bengt.lindholm@pp.inet.fi 

050 5825 325

-------------------------------------------------------------------------------------------

Intressenter:

Ulla Vuolanne                                             ulla.vuolanne@sivistysrahasto.fi

050 378 3783

Uppgift Namn Email Telefonnummer
Ordförande Matti Tukiainen mattitukiainen@.gmail.com 0400 600 099
Viceordförandea Hannu Rajala hannu.rajala@saariselka.fi 040 587 5367
Sekreterare Bengt Lindholm bengt.lindholm@pp.inet.fi 050 582 5325
Ledamot Esko Grekelä esko.grekela@gmail.com 050 563 5165
Ledamot Veikko Kauppinen veikkokauppinen52@gmail.com 0400 419 107
Ledamot Lea Väänänen lea.vaananen@sdp.fi 050 352 2192
Ledamot Rainer Timonen rainer-timonen@hotmail.com 040 962 6466
Kassör (utom styrelsen) Kaisa Koskinen kaisa.koskinen@tilikoskinen.fi 09 726 2200
Suppleant Pertti Vuorio pertti.vuorio@kolumbus.fi 050 433 2334
Suppleant Roy Hellén roy.hellen@pp.inet.fi 0400 838 236
Suppleant Nina Wessberg nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 040 674 3891
Suppleant Jukka Ahokas jukka_ahokas@hotmail.com 041 501 2217
Sidosryhmät Ulla Vuolanne ulla.vuolanne@sivistysrahasto.fi 050 378 3783