Tammisaaren punavankimuistomerkin Hoitoyhdistys - Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry

Förening för massgraven i Ekenäs har bildats.

En egen skötselförening för de röda fångarnas massgrav, Finlands största massgrav, i Ekenäs har bildats.

För skötseln av massgraven och minnesmärket har Ekenäs stad (numera Raseborg) och KSR (Folkets Bildningsfond) tillsammans med en medborgar-kommitté svarat. Medborgarkommittén har bestått av frivilliga som i huvudsak samlats kring FFC Västra Nylands Fackliga Platsorganisation till en frivilliggrupp, som under ett antal år har anordnat medelsanskaffning samt skött om bl a de stora minnesevenemangen samt större bygg- och underhållsarbeten.

Under sommaren 2010 bildades en förening vid namn Tammisaaren punavankimuistomerkin hoitoyhdistys / Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs ry. Bildandet av föreningen gör det lättare att handla systematiskt samt att planera gravarnas skötsel på sikt i framtiden. Skötselföreningens första styrelse bildades av medlemmar från medborgarkommittén. Det första egentliga årsmötet hölls under våren 2011.

I minnesmärkets närhet har byggts ett skilt info-centrum, vilket har varit välbesökt speciellt på sommaren. Det är också möjligt att ordna av föreningens medlemmar guidade besök till minnesmärket. (Se hemsidan Minnesmärket / Guidning och kontaktuppgifter).

Man kan ansluta sig till skötselföreningen via Anslut dej som medlem på denna hemsida. Medlemsavgiften och en eventuell frivillig understödsavgift kan inbetalas till skötselföreningens konto Aktia FI68 40550010809883. Namn och adress bör uppges.

Skötselföreningens ordförande   maarit.feldt-ranta@eduskunta.fi tel 050 512 2544
Skötselföreningens sekreterare  bengt.lindholm@pp.inet.fi          tel 050 582 5325
Skötselföreningens kassör          pirjo.nyman@kotikone.fi             tel 040 720 6532