Guidning kontaktuppgifter

Man kan också få en guide till platsen. Följande personer kommer gärna och berättar om platsen och dess historia:


Sten Holmberg
Tel 0400 806183
margareta.hall1@gmail.com

Bengt Lindholm
Tel 050 5825325
bengt.lindholm@pp.inet.fi

Leena Ruusunen
Tel 040 5225882
leena_ruusunen@hotmail.fi  

I ärenden som berör minnesmärket kan man också kontakta:

Kauko Viitala
Makslahdentie 19 C 7
02140 Espoo
Tel 040 7291532
kauko.viitala@kotikone.fi